Amerikansk roulette

Amerikansk roulette påminner mycket om europeiska roulette, men med en mycket viktig skillnad. Det europeiska roulettehjulet har totalt 37 fack för kulan att ramla i, varav ett fack för 0. Den amerikanska rouletteen har däremot 38 fack för kulan att hamna i, eftersom man förutom den vanliga nollan har ett fack för dubbelnolla. Alla nummer är svarta eller röda med undantag för 0 och 00 som är gröna.

Tillägget av ett fack för 00 innebär att banken har ett statistiskt övertag på hela 5,26% när man spelar amerikansk roulette. Detta kan jämföras med den europeiska där bankens statistiska fördel bara är 2,7%. Ur ett statistiskt perspektiv är det därför bäst att undvika amerikansk roulette och istället välja europeisk eller fransk roulette om man har möjlighet.

När roulettespel började erbjudas i Nordamerika var det enligt europeisk (och ibland fransk) förlaga, men under andra halva av 1800-talet började nöjesetablissemang i USA – särskilt flodbåtarna – leta efter sätt att öka bankens statistiska övertag. Lösningen blev att lägga till dubbelnollan. Dubbelnollan hade tidigare använts på försök i Frankrike men blivit förkastad där. I USA blev den däremot allmänt accepterad bland spelarna. Till en början var nollan röd och dubbelnollan svart, men i USA uppstod bruket att färga dem gröna istället. Detta spred sig så småningom även till de europeiska och franska rouletteerna. Dubbelnollan har däremot aldrig blivit populär på vår sida av Atlanten.

Call bets, en prison och la partage används inte när man spelar amerikansk roulette.