Roulette satsningar

Roulette satsningar – Inside bets

•    Straight up
En roulette satsning där man satsar på ett enda nummer.  

•    Split
En roulette satsning där man spelar på två nummer som ligger intill varandra. Man delar helt enkelt upp sin satsning så att hälften av pengarna ligger på ena numret och hälften på andra. Markerna placeras på linjen mellan numren, t ex på linjen mellan 14 och 17 om det är dessa båda nummer man önskar satsa på.

•    Street
Detta är en satsning på tre nummer på en horisontell rad på roulettebordet.

•    Corner (Square)
Detta är en roulette satsning på fyra nummer som bildar i fyrkant på roulettebordet, till exempel 11 – 12 – 14 – 15.

•    Six line (Double street)
Detta är en satsning på två 'streets' som ligger intill varandra på roulettebordet.

•    Trio
En roulette satsning på 0, 1 och 2 eller 0, 2 och 3. Förekommer inte på amerikansk roulette.

•    Basket (First four) på roulettebord med endast en nolla
En satsning på 0, 1, 2 och 3.

•    Basket på roulettebord med både nolla och dubbelnolla
En satsning på 0, 1 och 2, eller på 0, 00 och 2, eller på 00, 2 och 3.

•    Top line (endast på roulettebord med både nolla och dubbelnolla)
En satsning på  0, 00, 1, 2, och 3.

Roulette satsningar – Outside bets

•    1 – 18 är en satsning på de 18 lägsta numren (ej 0 eller 00)

•    19 – 36 är en satsning på de 18 högsta numren

•    Röd eller svart

•    Jämn eller udda

•    Dussin
En satsning på 1-12 eller 13-24 eller 25-36

•    Kolumn
En satsning på samtliga 12 nummer i någon av de tre kolumnerna.

•    Orm (Snake)
En satsning på 1, 5, 9, 12, 14, 16, 19, 23, 27, 30, 32 och 34.